Svédországi Magyarok Országos Szövetsége
 
Ungerska Riksförbundet
 

 

 

 

Projekt  Slovak - Roma – Hungarian: Tolerance 2013 financovala Európska únia v rámci programu
   Európa pre občanov

 

Účasť: projekt umožnil stretnutie 232 občanov, z ktorých 12 pochádzalo z mesta Stockholm (SWEDEN), 11 z mesta London (UNITED KINGDOM), 19 z obce Kupusina (Serbia) , 45 z obce Atid -  Siclod (ROMANIA), 50 z obce Rimóc (HUNGARY), 35 z mesta Salgótarján (HUNGARY).

 

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Lučenci(Slovakia) od 18/06/2013 do 22/06/2013

 

Stručný opis:

Dňa 18/06/2013 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na Tolerancia národov  a menšín v dennom živote, Práva a možnosti menšín a etnických skupín, Diskusia skupín  Slovák-Maďar-Róm,  brainstorming  -  Tolerancia: európska norma a prax, Právne vedomie občanov: národ – etnikum – menšina: Menšiny a ich postavenie v spoločnosti: Problémy a riešenia.

 

Dňa 19/06/2013 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na MLADÍ ZA TOLERANCIU, skupinová práca

 

Dňa 20/06/2013 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na SENIORI V SPOLOČNOSTI, BURZA CIVILNÝCH AKTIVISTOV

 

Dňa 21/06/2013 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na BRAINSTORMING S PREDSTAVITEĽMI MIESTNYCH SAMOSPRÁV „Ako sa prejaví tolerancia a právo menšín v činnosti samospráv obcí a miest na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku“

 

Dňa 22/06/2013 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na KONFERENCIA, Sumarizácia výsledkov všetkých odborných skupín. 

Magyar házak

A Magyar Ház - Stockholm

A Magyar Ház - Stockholm

A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének központja a stockholmi Magyar Ház. A Magyar Ház (egy közel százéves, többszintes villa az Ulvsunda-kastély közelében, Stockholm Bromma nevű városrészében) 1971 óta otthona a helyi magyar…
Hälleberga Tábortanya

Hälleberga Tábortanya

Gyönyörű természeti adottságokkal rendelkező területen fekszik, távol a város zajától, Orrefors mellett, az üvegbirodalom szívében. Kisebb csoportoktól akár 76 főig fogadóképes. Tágas közösségi színtereivel, felszerelt konyhájával, 2-4 ágyas szobáival és…

Támogatóink