Svédországi Magyarok Országos Szövetsége
 
Ungerska Riksförbundet
 

Nyilatkozat az EU-ba készülő Romániával kapcsolatban

 

 
- A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének (SMOSZ) közgyűlése nyilatkozatott fogadott el március 4.-ei tisztújító közgyűlésén, az EU-ba készülő Romániával kapcsolatban. 
 
A SMOSZ közgyűlésének nyilatkozata: 
 
A SMOSZ aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az EU-ba készülő Romániában fokozódik a népes magyar kisebbség jogainak korlátozása, az ezen jogok elismerését kérők megfélemlítése. Olyan jogokról van szó, amelyeket névleg Románia törvényei is garantálnak, az EU tagországaiban is érvényesek és természetesek. 
 
A nemzetközi közösség által többé-kevésbé már ismertek az olyan romániai tények, mint a kisebbségi törvény parlamenti elfogadásának szabotálása; az 1989 elõtti korszakban megszüntetett Bolyai egyetem visszaállításának következetes akadályozása; a kolozsvári főtér történelmi jellegének megváltoztatására tett szívós kísérletek; a székelyföldi lakosság autonómia-igénye elismerésének, sőt, megtárgyalásának szinte hisztérikus elutasítása. De mindezek csak csúcsai egy jéghegynek.
 
Felhívjuk az EU országainak demokratikus közvéleményét, írott és elektronikus sajtóját, valamint politikusait: tegyék világossá Románia számára, hogy egyes szélsőséges nacionalista köreinek mind nagyobb teret nyerő politikája veszélyes, ellentétes az EU elveivel és gyakorlatával. S maga Románia számára is ártalmas.
 
 
 
A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének (SMOSZ) Közgyulése
 
Stockholm, 2006. március 4. 

Támogatóink