Svédországi Magyarok Országos Szövetsége
 
Ungerska Riksförbundet
 

 

 

Bihari Szabolcs

elnök/ordförande

Feldőtő Emese

alelnök/vice ordförande

Kovásznay Ádám

titkár/sekreterare

Aluaan Gabriella

gazdasági felelős/ekonomiansvarig

Bitay Zsolt

vezetőségi tag/styrelseledamot

Budai Gábor

vezetőségi tag/styrelseledamot

Dézsy Ildikó

vezetőségi tag/styrelseledamot

Feldőtő Sándor

vezetőségi tag/styrelseledamot

Hartmann Barbara

vezetőségi tag/styrelseledamot

Herceghné Juhász Edit

vezetőségi tag/styrelseledamot

Kádár Attila

vezetőségi tag/styrelseledamot

Rosenheim Ilona

vezetőségi tag/styrelseledamot

Vass Attila

vezetőségi tag/styrelseledamot

Benkő Ilona

vezetőségi póttag/suppleant

Bereczky-Veress Biborka

vezetőségi póttag/suppleant

Tompa Anna

vezetőségi póttag/suppleant

 

Anders Johansson - hites könyvvizsgáló/auktoriserad revisor

Jánossy Levente - könyvvizsgáló/revisor
Jordáky Béla - könyvvizsgáló/revisor

Támogatóink

 

Stockholmi Magyar Nagykövetség