Svédországi Magyarok Országos Szövetsége
 
Ungerska Riksförbundet
 

Upprop till Sveriges Radios ledning från ungrare i Sverige för en öppen och mångsidig debatt om Ungern

 

 

Sedan en tid tillbaka diskuteras Ungern i svenska media på ett sätt som väcker flera frågor. Så gott som all rapportering om Ungern och inte minst från SR:s sida innehåller feltolkningar, generaliseringar och faktafel som i bästa fall rättas i efterhand som små notiser. När svenska media utan att kritiskt ha granskat varifrån kritiken kommer bara tar emot ensidig information blir risken stor att materialet blir vilseledande. Dessutom har Sveriges Radio i flera program om Ungern haft inslag där allvarliga faktafel för att inte tala om förvanskningar, varvats med grova beskyllningar.

 

I ett av programmen kallades Ungern, ett EU-land, för diktatur och dess demokratiskt valda premiärminister för diktator. Programmets titel anspelar på parollen från andra världskriget "Finlands sak är vår" dvs när svenska frivilliga soldater värvades för att med vapen i hand försvara Finland mot dåvarande Sovjetunionens angrepp. På vilket sätt är Ungern vår sak? Vi ser på detta väldigt allvarligt och tycker att sådana undertoner mot Ungern är otäckta och Sveriges Radio bör överväga att bygga ett program på sådana hänsyftningar. Hela innehållet i programmet gick i den anda som titeln angett. När ett EU:land kallas diktatur och dess premiärminister diktatorn är det oerhört allvarliga påståenden särskilt när dessa presenteras oemotsagda och de programansvariga avvisar möjlighet till genmälen.

 

Få program har sänts i Sveriges Radio där så grova beskyllningar torgförts utan att den anklagade sidan kommit till tals. Vid förfrågan på redaktionen fick vi också klart besked om att någon uppföljande diskussion kring programmet i fråga inte diskuterats.

Detta var bara ett program av ungefär fyra-sex liknande som Sveriges Radio sänt om Ungern där kritiker fått lång tid till sitt förfogande utan att anklagelserna bemötts eller kritiskt granskats. I princip upprepas samma anklagelser i samtliga program.

 

Vi anser att svenska medierapporteringen om Ungern i många punkter strider mot Sveriges radio- och televisionens avtal med riksdagen, och mot de pressetiska reglerna vi har. Därför menar vi att den svenska publiken/allmänheten ska få möjlighet att ta del av en saklig och mångsidig debatt om Ungern. Sveriges Radio måste i yttrandefrihetens och objektivitetens namn bereda plats för en öppen debatt och på så sett ge möjlighet till att den allvarliga kritiken bemöts. På det sättet skulle Sveriges Radio infria en av sina målsättningar dvs att ha en dialog med publiken.

 

Efter det att vi börjat protestera mot den bristfälliga rapporteringen om Ungern hos radios ledning har vi lyckats etablera en kontakt med radioledningen för en diskussion i fråga. 

 

Stockholm den 15 mars 2012

 

Maria Politidou

Ungerska Riksförbundets

presstalesman                                          

 

Támogatóink

 

Stockholmi Magyar Nagykövetség