A SMOSZ vezetősége 2015-2018 között

 

 

Bihari Szabolcs

elnök/ordförande

Feldőtő Emese

alelnök/vice ordförande

Kovásznay Ádám

titkár/sekreterare

Aluaan Gabriella

gazdasági felelős/ekonomiansvarig

Bereczky-Veress Bíborka

vezetőségi tag/styrelseledamot

Bitay Zsolt

vezetőségi tag/styrelseledamot

Budai Gábor

vezetőségi tag/styrelseledamot

Dézsy Ildikó

vezetőségi tag/styrelseledamot

Feldőtő Sándor

vezetőségi tag/styrelseledamot

Kádár Attila

vezetőségi tag/styrelseledamot

Sántha Ferenc

vezetőségi tag/styrelseledamot

Tompa Anna

vezetőségi tag/styrelseledamot

 

Vass Attila

vezetőségi tag/styrelseledamot

 

 

   

Benkő Ilona

vezetőségi póttag/suppleant

Dorogi László

vezetőségi póttag/suppleant

   

Rosenheim Ilona

vezetőségi póttag/suppleant

 

 

Anders Johansson - hites könyvvizsgáló/auktoriserad revisor

Jánossy Levente - könyvvizsgáló/revisor
Jordáky Béla - könyvvizsgáló/revisor