Svédországi Magyarok Országos Szövetsége
 
Ungerska Riksförbundet
 

UR pressmedelande om situationen i Ungern

 

 
 
Efter att det avslöjats att den ungerske premiärministern manipulerat väljarna och har ljugit i samband med vårens riksdagsval har omfattande protester och demonstrationer ägts rum runt om i Ungern. 
 
Vi ungrare i Sverige känner en stor oro över den utveckling som nu sker. Speciellt oroväckande är det sätt som makthavarna bemöter den folkliga kritiken på. Kritiska tv-kanaler stängs på rund av bombhot och deras arbete försvåras. Uttalanden från premiärminister Ferenc Gyurcsány om hårda straff mot "brottsliga element" skrämmer också vanliga medborgare som på fredligt sätt vill utrycka sin kritik. Människorna är rädda för de repressalier som aviserats av den sittande regeringen. En viktig brist i Ungern är avsaknaden av fria media i västeuropeisk mening. En objektiv bevakning av händelserna i Ungern av västliga medier vore ett stöd för att förstärka demokrati och öppenhet i Ungern. Det är en angelägenhet för hela Europa att utvecklingen i ett medlemsland mot ökad demokrati och öppenhet inte avbryts. 
 
Ungerska Riksförbundet i Sverige 2006-09-21
 

Támogatóink

 

Stockholmi Magyar Nagykövetség