Svédországi Magyarok Országos Szövetsége
 
Ungerska Riksförbundet
 

Ungrarna hade solidarisk stormöte i Stockholm för dem demokratiska krafter i Ungern

 

YTTRANDE
från de ungrare, som samlades 
utanför Ungerska Ambassaden i Stockholm den 28 september 2006
 
Det är med stor ängslan vi följer den ekonomiska, politiska och moraliska krisen i Ungern. Vi finner att landet hat nått den djupaste krisen sedan systemskiftet 1989. Krisen är en följd av regeringskoalitionens drygt fyra år långa verksamhet; en koalition som blev omvald med hjälp av lögner och hela nationens vilseledande.
 
Premiärminister Ferens Gyurcsánys tal, som nyligen sipprat ut, bekräftade det faktum (och gjorde det ostridigt!), att valvinsten 2006 var resultatet av ett långt och välplanerat vilseledande av väljarna samt det ungerska offentlig livet.
 
Vilseledandet bestod bland annat av förfalskande av den ungerska statshushållningens och ekonomins verkliga läge, liksom införandet av ekonomiskt ohållbara lagar under valkampanjens gång, såsom femårsplanen på skattesänkning. Vid sidan av tigandet om den verkliga ekonomiska situationen, vilseledde Ferenc Gyurcsány och regeringspartiets politiker väljarna med falska löften, som i själva verket gick tvärt emot deras egentliga planer.
 
Premiärministern och regeringskoalitionen har i och med detta skapat en sådan politik praxis som utesluter dialog med medborgarna, och som inte är förenlig med de rådande demokratiska normerna i Europa.
 
I och med att ljudbandet, där lögnerna bekänns, förts i dagsljuset har anteciperade faktum bekräftats. Premiärministern har vidare med sin - på bandet upptagna - oacceptabelt oanständiga och obscena stil kraftigt bidragit till fördärvandet av den ungerska politiska kulturen.
 
Ferenc Gyurcsány har tappat allt sitt förtroende; såväl i det ungerska offentliga livet som i det internationella, och hans person är således en av faktorerna som hindrar lösningen på krisen i Ungern samt landets utveckling.
 
Vi uttrycker vidare vår oro över att det nuvarande lägets fortlöpande kan komma att leda till upptrappande av affekter, våldets landvinning samt de utomparlamentariska extremistorganisationernas förstärkning.
 
Ferenc Gyurcsány kvar som premiärminister och kvar således även i det ungerska offentliga livet fördärvar allvarligt Ungerns moraliska, juridiska och ekonomiska anseende, inte bara bland EU:s medlemsstater utan i hela världen, och ifrågasätter hela den nuvarande ungerska politikens vilja och förmåga att återgå till det hederliga, demokratiska och öppna statsstyrets väg.
 
Vi ber partierna i det ungerska parlamentet att ta vara på sin i författningen grundade rätt, och genom ett misstroendevotum avsätta premiärministern och hans regering från sin post, och med detta bana väg för politikens fortsatta utveckling.
 
28 september 2006., Stockholm

Támogatóink

 

Stockholmi Magyar Nagykövetség